W konkursie na październik udział wzięły następujące jednostki:

1. 60 WGZ "Radosne Bursztynki"

2. 7 Pionkowska Drużyna Wędrownicza „Duch”

3. 2 Jaworznicka Drużyna Wędrownicza "Resplandor"

4. 6 DSTH "Dioryt"

5. 244 Poznańska Drużyna Harcerek "Nszo-czi"

6. Grunwaldzka Gromada Zuchowa  „Bajkowe Skrzaty"  

7. VI Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Traperzy”

8.  6 Grunwaldzka Gromada Zuchowa "Nutki" 

9.  82 Gromada Zuchowa "Leśna Gromada" 

10. 6 Drużyna Harcerska „Enigma”   

11. 10 Tarnowska Wędrownicza Drużyna Harcerska "Wilki"

12. 46 Gromada Zuchowa ,,Leśne Ludki" 

13. 8 KDH "AVIS"  

14. 15 Drużyna Harcerska „Lipczanie”

15. Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Śmiali Wszędobylscy”

16. 5 Drużyna Harcerska „Leśni Ludzie”

17. 59 Gromada Zuchowa „Bractwo Leśnego Runa”

18. 288 WGZ "Tuptusie"


W konkursie na listopad udział wzięły nastepujące jednostki:

1.       1. Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Śmiali Wszędobylscy”

2.       2. 15 Drużyny Harcerskiej „Lipczanie”

3.       3. 244 Poznańska Drużyna Harcerek Nszo-czi

4.       4. 10 Tarnowska Wędrownicza Drużyna Harcerska „Wilki”

5.       5. 100 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Arbaro”

6.       6. 6 Grunwaldzką Gromadę Zuchową "Nutki"

7.       7. 15 Gromada Zuchowa „Przyjaciele lasu”

8.       8. 82 Gromada Zuchowa "Leśna Gromada"

9.       9. VI Grunwaldzką Drużynę Harcerską „Traperzy”

10.   10. 5 Drużyna Harcerska „Leśni Ludzie”

11.   11. 59 Gromada Zuchowa „Bractwo Leśnego Runa”

12.   12. 6 Drużyna Harcerska „Enigma”

1      13. 46 Gromada Zuchowa ,,Leśne Ludki” 

W konkursie na grudzień udział wzięły następujące jednostki:

10 Tarnowska Wędrownicza Drużyna Harcerska

Grunwaldzka Gromada Zuchowa „ Śmiali Wszędobylscy”

82 Gromada Zuchowa „Leśna Gromada”

6 Grunwaldzka Gromada Zuchowa Nutki

15 Drużyna Harcerska „Lipczanie”

IV Grunwaldzka Drużyna Harcerska  „Traperzy”

8 KDH „Avis”

2 JDW „Resplandor”

6 Drużyna Harcerska „Enigma”

5 Drużyna Harcerska “Leśni ludzie”

W konkursie na styczeń udział wzięły następujące jednostki:

10 Tarnowska Wędrownicza Drużyna Harcerska

Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Śmiali Wszędobylscy”

82 Gromada Zuchowa „Leśna Gromada”

6 Grunwaldzka Gromada Zuchowa Nutki

15 Drużyna Harcerska „Lipczanie”

IV Grunwaldzka Drużyna Harcerska  „Traperzy”

59 GZ “Bractwo leśnego runa”

2 JDW „Resplandor”

6 Drużyna Harcerska „Enigma”

5 Drużyna Harcerska “Leśni ludzie”

244 PDH Nszo-czi

W konkursie na luty udział wzięły następujące jednostki:

10 Tarnowska Wędrownicza Drużyna Harcerska

Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Śmiali Wszędobylscy”

82 Gromada Zuchowa „Leśna Gromada”

6 Grunwaldzka Gromada Zuchowa Nutki

15 Drużyna Harcerska „Lipczanie”

IV Grunwaldzka Drużyna Harcerska  „Traperzy”

2 JDW „Resplandor”

6 Drużyna Harcerska „Enigma”

5 Drużyna Harcerska “Leśni ludzie”

244 PDH Nszo-czi

8 DH „Pasieka”

8 KDH „Avis”

111 SDW „Skauci”

W konkursie na marzec udział wzięły następujące jednostki:

10 Tarnowska Wędrownicza Drużyna Harcerska

Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Śmiali Wszędobylscy” 

42 Gromada Zuchowa „Dzielne zuchy”

29 Gromada Zuchowa „Mirowskie Chochliki”

82 Gromada Zuchowa „Leśna Gromada”

6 Grunwaldzka Gromada Zuchowa Nutki

15 Drużyna Harcerska „Lipczanie”

IV Grunwaldzka Drużyna Harcerska  „Traperzy”

6 Drużyna Harcerska „Enigma”

5 Drużyna Harcerska “Leśni ludzie”

244 PDH Nszo-czi

8 KDH „Avis”

111 SDW „Skauci” 

W konkursie na kwiecień udział wzięły następujące jednostki:

10 Tarnowska Wędrownicza Drużyna Harcerska

29 Gromada Zuchowa „Mirosławskie Chochliki”

82 Gromada Zuchowa „Leśna Gromada”

6 Grunwaldzka Gromada Zuchowa Nutki

15 Drużyna Harcerska „Lipczanie”

VI Grunwaldzka Drużyna Harcerska  „Traperzy”

6 Drużyna Harcerska „Enigma”

5 Drużyna Harcerska “Leśni ludzie”

244 PDH Nszo-czi

111 SDW „Skauci”

Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Śmiali Wszędobylscy”