Konkurs dla zuchów i harcerzy:
Film poklatkowy to metoda polegająca na tworzeniu filmu z kolejno wykonanych zdjęć. Podczas zbiórek stwórzcie film przedstawiający powstawanie rysunku (na tablicy szkolnej lub dużej planszy) na temat zimowych zabaw. Filmy trwające 1-3 minuty prześlijcie na adres biuro.program@zhp.pl do 10 marca. W tytule wiadomości wpiszcie pełną nazwę gromady/drużyny.

Konkurs dla harcerzy starszych, wędrowników i zespołów instruktorskich:
Podczas zbiórki lub samodzielnie w domu stwórzcie instalację świetlną (w 3 wymiarach). Instalacja może być wykonana na przykład z lampek choinkowych, oparta na szkielecie wykonanym z dowolnych materiałów. Przed wykonaniem instalacji stwórzcie rysunek przedstawiający jej schemat. Następnie zróbcie zdjęcia (3-5 sztuk) i prześlijcie na adres biuro.program@zhp.pl do 10 marca. W tytule wiadomości wpiszcie pełną nazwę drużyny/ zespołu.