Folder o najbliższej okolicy

Folder o najbliższej okolicy
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Jak dobrze znacie region Waszego zamieszkania? Czy potrafilibyście zapoznać gości np. z innego województwa albo z
zagranicy zciekawymi miejscami, zabytkami swojej okolicy oraz opowiedzieć im o historii regionu? Czy chcecie zdobyć kolejne 10 punktów w klasyfikacji ogólnej ,,Ponad granicami”?

Opracujcie w drużynach folder - mini przewodnik po najbliższej okolicy, który zawiera:

- opisy i zdjęcia minimum 5 zabytków,

- minimum 3 trasy weekendowych wycieczek,

- minimum 4 ciekawostki,

- rubrykę „sławni i znani z...”, gdzie zaprezentujecie sylwetkę przynajmniej jednej znanej osoby z regionu bądź też osoby, która swoją działalnością wyróżnia się na tle regionu,

- fauna i flora - informacje o roślinach typowych formacjach roślinnych, formach

ukształtowania terenu, gatunkach zwierząt itp.,

- rubrykę „tak zmieniało się to miejsce” czyli historię regionu.

 

Wszystko opracujcie w minimum dwóch wersjach językowych(polska i inna). Forma wykonania i format dowolne.

Zrealizowane zadanie przesyłajcie na adres biuro.program@zhp.pl do 15 czerwca 2013 r.